ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานคลังสินค้า 10,000 - 14,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้า (QC) 9,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถส่งสินค้า 11,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีสต็อก 17,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.