ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าทีมขายเทเลเซลล์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีค่าใช้จ่ายและสต๊อก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษาการขาย 20,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขาย 28,000 - 55,500 กรุงเทพมหานคร
จนท.ธุรกรคลังสินค้า 9,500 - 10,500 กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.