ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประสานงาน/เจ้าหน้าที่การตลาด 18,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Senior Sale Executive/ Sale Executive 17,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Senior Account Executive/ Account Executive 17,000 - 26,000 กรุงเทพมหานคร
นักศึกษาฝึกงาน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.