ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรไฟฟ้า (งานระบบประกอบอาคาร) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรอาวุโส (งานระบบอาคารสูง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรเครื่องกลอาวุโส ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรระบบปรับอากาศ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรสุขาภิบาล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.