ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรงานระบบเครื่องกลอาวุโส ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรงานระบบไฟฟ้าอาวุโส ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรงานระบบสุขาภิบาล/สิ่งแวดล้อมอาวุโส ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรไฟฟ้า (ออกแบบและประมาณราคา) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโยธา ไซต์งานบางปู สมุทรปราการ สัญญาจ้าง ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 6 lists.