ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เลขากรรมการบริษัท 13,000 - 18,000 สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ขาย (Sale)ประจำสมุทรสาคร ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ด่วน (ทำงานสาขาสมุทรสาคร) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
วิศกรฝ่ายระบบคุณภาพ (ประจำ สาขา สมุทรสาคร) ด่วน ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างไฟฟ้ากำลัง (ประจำสาขาสมุทรสาคร)(ด่วนมาก) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 19 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |