ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าข้อมูลการผลิต( ประจำ สาขาสมุทรสาคร ) ) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
จป.วิชาชีพ ( ประจำ สาขาสมุทรสาคร ) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ขนส่ง ประจำ (สาขาสมุทรสาคร ) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างไฟฟ้ากำลัง (ประจำสาขาสมุทรสาคร)(ด่วนมาก) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างซ่อมบำรุง(สาขาสมุทรสาคร) ด่วน ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 18 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |