ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายติดตั้งอลูมิเนียม ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 15,000 - 25,500 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโรงงาน ไม่ระบุ ปทุมธานี
ช่างอะลูมิเนียม ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 27 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |