ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
QC ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่าง CNC ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรแม่พิมพ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.