ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยผู้จัดการ (Assistant Manager) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Assistant Accounting Ma... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าระยะยาว ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales & Marketing Manager ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 29 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |