ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
อาจารย์พิเศษสอนภาษาญี่ปุ่น ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
อาจารย์พิเศษ(ติวกวดวิชา)สอนภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิทยากรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Part-time... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ครูติววิชาภาษาไทยและสังคม ( 9 วิชาสามัญ และ ONET) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิทยากรฝึกอบรมในองค์กร ภาษาเวียดนาม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 22 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |