ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานทั่วไป ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างกลโรงงาน 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Export sale execultive ด่วน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างไฟฟ้าอิเลคทรอนิค / ช่างไฟฟ้า 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างเครื่อง/ช่างยนต์ 12,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.