ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการโรงงาน ด่วน! 9,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างกลโรงงาน 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Export sale execultive ด่วน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างไฟฟ้าอิเลคทรอนิค / ช่างไฟฟ้า 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.