ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานตรวจนับ 9,000 ขึ้นไป ปทุมธานี
Key Account Executive ไม่ระบุ ปทุมธานี
Ink Mixing ผสมหมึก ไม่ระบุ ปทุมธานี
Sales Manager ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานผลิต/ผู้ช่วยช่าง/คุมเครื่อง 9,000 - 10,000 ปทุมธานี
Total 6 lists.