ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานผลิต/ผู้ช่วยช่าง/คุมเครื่อง 9,000 - 10,000 ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่บัญชีตุ้นทนการผลิต 12,000 - 16,000 ปทุมธานี
พนักงานผลิตหญิง 9,000 ขึ้นไป ปทุมธานี
Total 3 lists.