ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สโตร์ 8,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
พนง.ส่งเอกสาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 9,000 - 14,000 กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.