ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานคลังสินค้าและส่งของ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนง.ส่งเอกสาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย Tele sale ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.