ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผุ้ช่วยผู้จัดการ 60,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประเมินราคาออกแบบตกแต่งภายใน / Interior... 20,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Asst. General Manager ( ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ 12,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้รับเหมาตกแต่งภายใน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.