ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ(โปรแกรมเมอร์) ด่วน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาคารสถานที่และความปลอดภัย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนมาตรฐานการบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ส่วนอบรม(ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.