ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการศูนย์อบรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.