ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนมาตรฐานการบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ ส่วนกำกับดูแลหน่วยงานการอบรม (ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.