ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ จัดเลี้ยง งานอบรม งานปร... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ (คนงาน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานการอบรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.