ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนมาตรฐานบัญชี Admin สัญญาจ้า... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ส่วนทดสอบ CPA ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการศูนย์อบรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ส่วนงานอบรม (สัญญาจ้าง) ด่วน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.