ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ส่วนทดสอบ CPA ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการศูนย์อบรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการอบรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.