ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ช่างประจำอาคาร (ระบบปรับอากาศ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ช่างประจำอาคาร (ระบบไฟฟ้า) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ (เลขาคณะกรรมการ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านต่างประเทศ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.