ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่กฎหมาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ระบบและโสตทัศนูปกรณ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ (เลขาคณะกรรมการ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านต่างประเทศ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.