ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สโตร์/สต็อก/คลังสินค้าวัตถุดิบ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Marketing Executive (เจ้าหน้าที่การตลาด) 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เมอร์ชันไดเซอร์/ดีเทล เสื้อผ้าอุตสาหกรรม (Merchand... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเย็บเสื้อตัวอย่าง ช่างเย็บตัวอย่าง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.