ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนฝ่ายขาย (Sales Representative) สินค้าเสื้อผ้... 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Marketing Executive (เจ้าหน้าที่การตลาด) 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เมอร์ชันไดเซอร์/ดีเทล เสื้อผ้าอุตสาหกรรม (Merchand... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ธุรการทั่วไป/ผู้ช่วย/คอมพิวเตอร์กราฟิค ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.