ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขาย ร้านไอศกรีม Snowii ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Marketing Executive (เจ้าหน้าที่การตลาด) 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานควบคุมคุณภาพเสื้อผ้า (QC/QA) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เมอร์ชันไดเซอร์/ดีเทล เสื้อผ้าอุตสาหกรรม (Merchand... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ธุรการทั่วไป/ผู้ช่วย/คอมพิวเตอร์กราฟิค ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.