ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Marketing Executive (เจ้าหน้าที่การตลาด) 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนฝ่ายขาย (Sales Representative) สินค้าเสื้อผ้... 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานบัญชีและบุคคล (Accounting & HR) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สโตร์/สต็อก/คลังสินค้าวัตถุดิบ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.