ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องพิมพ์กระดาษ (บจก. ยูเนียน ... ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ LOGISTIC (ทำงานที่ บจก. ยูเนียน แอนด์ ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี ทำงานที่ บจก. ยูเนียน แอนด์ โอจิ ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (บจก. ยูเนียน แอนด์ โ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บุคคล 11,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 32 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |