ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ครูการงาน ไม่ระบุ สมุทรสาคร
พนักงานชายฝ่ายผลิตด่วน (จำนวนมาก) 9,500 ขึ้นไป สมุทรสาคร
ช่างซ่อมบำรุง 22,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างเเอร์ 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
รองหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 19 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |