ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
HR (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) ด่วน!! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน!!!!! 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Progremmer ด่วน!!!!! 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
it support (part time) 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.