ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
จัดซื้องานระบบไฟฟ้าและประปา ไม่ระบุ นนทบุรี
พนักงานธุรการ ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ไม่ระบุ นนทบุรี
โฟร์แมนงานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ไม่ระบุ ปทุมธานี
โฟร์แมนงานระบบไฟฟ้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.