ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานการเงินผู้ป่วยใน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานเวชระเบียน 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
นักเทคนิคการแพทย์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.