ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานเวชระเบียน 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาจีน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานการเงินผู้ป่วยใน 13,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
นักเทคนิคการแพทย์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานติดตามหนี้สิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.