ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานตรวจสอบภายใน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักรังสีเทคนิค 18,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานธุรการองค์กรแพทย์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักเทคนิคการแพทย์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พยาบาล WARD,OPD 21,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.