ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่การเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร/หัวหน้างานสื่อสารองค์กร 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Chief Enigineering Officer 70,000 - 80,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประจำธนาคารเลือด ประจำรพ.มหาสารคาม ไม่ระบุ มหาสารคาม
พนักงานเติมน้ำมัน / เติมก๊าซ NGV 9,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
Total 11 lists.