ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชีรับ(AR) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ประจำสถานีบริการน้ำมัน 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร 10,000 - 10,500 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยวิชาชีพ (ประจำ... 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานสโตร์ 10,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
Total 21 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |