ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างคุมเครื่องจักร ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Employee Relations Supervisor ไม่ระบุ สมุทรสาคร
QA Supervisor ด่วนประจำโรงงาน 30,000 - 40,000 สมุทรสาคร
QA Inspector ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Safety Supervisor ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 9 lists.