ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
R&D Staff 15,000 - 19,000 สมุทรสาคร
ธุรการแผนก (คลังสินค้า) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างคุมเครื่องจักร ไม่ระบุ สมุทรสาคร
RD Supervisor 15,000 - 35,000 สมุทรสาคร
Production Supervisor ด่วน! 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.