ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
QA Analyst (Chemical Lab) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ห้อง... 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
R&D Staff 15,000 - 19,000 สมุทรสาคร
ช่างคุมเครื่องจักร ไม่ระบุ สมุทรสาคร
QMS Supervisor 25,000 - 40,000 สมุทรสาคร
QA Inspector ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 7 lists.