ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่นัดหมายทางโทรศัพท์ (Tele Marketing)**ด่... 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.