ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ ไม่ระบุ นนทบุรี
Product spacialist ไม่ระบุ นนทบุรี
เภสัชกรทะเบียนส่งออกต่างประเทศ ไม่ระบุ นนทบุรี
ผู้แทนขายยา(กำแพงเพชร,เพชรบูรณ์,นครสวรรค์) ไม่ระบุ เพชรบูรณ์
เภสัชกรฝ่ายทะเบียนยา ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 5 lists.