ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรโรงงาน ไม่ระบุ นนทบุรี
Product spacialist ไม่ระบุ นนทบุรี
เภสัชกรทะเบียนส่งออกต่างประเทศ ไม่ระบุ นนทบุรี
เภสัชกรฝ่ายทะเบียนยา ไม่ระบุ นนทบุรี
ผู้แทนขายจังหวัดภาคใต้(ประจวบคีรีขันธ์,ชุมพร,ระนอง... ไม่ระบุ ประจวบคีรีขันธ์
Total 6 lists.