ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Japanese Coordinatator ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรภาคสนาม ด่วน 23,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Front Desk/ Receptionist ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Assistant HR Manager 30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Housekeeping Supervisor ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.