ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เลขานุการผู้บริหาร 25,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Sale Admin 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
แผนกจัดซื้อ 15,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Personal Assistant Manager 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.