ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายขาย เขตภาคกลาง 30,000 - 50,000 นครปฐม
พนักงานขับรถส่งเอกสาร 10,000 - 15,000 นครปฐม
ประสานงานขาย 12,000 - 15,000 นครปฐม
วิศวกรไฟฟ้า 16,000 - 22,000 นครปฐม
IT Manager 50,000 - 70,000 นครปฐม
Total 13 lists.