ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เลขานุการผู้บริหาร 18,000 - 25,000 นครปฐม
วิศวกรเครื่องกล 15,000 - 20,000 นครปฐม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ 25,000 - 35,000 นครปฐม
เจ้าหน้าที่การเงิน 15,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย 15,000 - 25,000 นครปฐม
Total 14 lists.