ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนกบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 20,000 ขึ้นไป เพชรบุรี
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป 12,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ 13,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.