ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจอ LED (งานเช่าจอ LED) ด่วนมาก! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานบันทึกข้อมูล(ประจำโครงการสวนเพลิน ตรงข้ามช่... 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมจอ LED (ช่างเทคนิค) ด่วน 13,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Call center 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
วิศวกรไฟฟ้า ด่วนมาก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.