ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้บริหารฝึกหัด (Management Trainee) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า (ด่วน) 9,500 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน / ตรวจสอบ / การเงิน 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่าย logistic / ศูนย์กระจายสินค้า ( 10 อั... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.