ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายผลิตและบรรจุภัณฑ์ ด่วน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายทางโทรศัพท์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
PC เดอะมอลล์บางกะปิ (ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ ด่วนมาก! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.