ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
รองผู้จัดการฝ่าย logistic ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสาร ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ออกแบบ , QC ไม่ระบุ สมุทรปราการ
วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ QC & QA ไม่ระบุ สมุทรปราการ
พนักงานขับรถขนส่งสินค้า ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 9 lists.