ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
รับนักศึกษาฝึกงานบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
นึกศึกษาฝึกงาน (วิศวกร) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
สถาปนิก 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Civil Engineer (Project Engineer - CM) 20,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.