ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรไฟฟ้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกวางแผนและเทคนิค ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรไฟฟ้า (ติดตั้ง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานเขียนแบบ(ไฟฟ้า ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถผู้บริหาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.