ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 15,000 - 20,000 สระบุรี
พนักงานจัดซื้อพัสดุคุรุภัณฑ์ 15,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
สัตวบาลส่งเสริมสุกร - ประจำต่างจังหวัด 15,000 ขึ้นไป นครราชสีมา
พนักงานขาย (กทม.และปริมณฑล) 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย ประจำพื้นที่ กทมและปริมณฑล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.