ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Support Sales 12,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานเสริมการตลาด 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย 18,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.