ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถผู้บริหาร 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างบริการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างไฟฟ้า 9,000 - 13,000 สมุทรปราการ
ครูฝึกอบรม ไม่ระบุ สมุทรปราการ
วิศวกร เครื่องกล/อุตสาหการ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 14 lists.