ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ขายสินค้าระบบออนไลน์ 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ 15,000 - 19,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายบัญชีการเงิน 27,000 - 32,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ (PM.Mobile) 16,000 - 26,000 กรุงเทพมหานคร
Product Manager ดูแลผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (... 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 45 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |