ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ERP Programmer * ด่วน 1 ตำแหน่ง * 45,000 - 65,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกอบรมและพัฒนา (HRD) *ด่วน* 22,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
*พนักงานบัญชี ด่วน 1 ตำแหน่ง* 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ด่วน 1 ตำแหน่ง 14,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ด่วน (1 ตำแหน... 40,000 - 60,000 กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.