ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้อาวุโส ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Technical Specification ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยเลขาฯ 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกวางแผนการผลิต ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 11 lists.