ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานบริหารงานบุคคล 5,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่/ธุรการบัญชี ด่วน !! 10,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานธุรการ/การเงินและแคชเชียร์ ด่วน !! 10,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.