ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกร M&E 20,000 - 25,000 ชลบุรี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) 15,000 ขึ้นไป นครราชสีมา
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เกี่ยวกับงานก่อสร้างทั้งระบบ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 17 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |