ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด Marketing ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Food Service, อุตสาหกรรม ไม่ระบุ ปทุมธานี
ผุ้จัดการโรงงาน ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป ไม่ระบุ ปทุมธานี
ช่างซ่อมบำรุง / ช่างควบคุมเครื่องจักร ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 9 lists.