ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด Marketing ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Food Service, อุตสาหกรรม ไม่ระบุ ปทุมธานี
ผู้จัดการฝ่ายผลิต ไม่ระบุ ปทุมธานี
Sales Export Representative ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด / พนักงานขายหน่วยรถเครดิต 9,000 - 15,000 ปทุมธานี
Total 7 lists.