ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด Marketing ไม่ระบุ ปทุมธานี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส (สาขาปทุมธานี) ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด / พนักงานขายหน่วยรถเครดิต 9,000 - 15,000 ปทุมธานี
ช่างซ่อมบำรุง / ช่างควบคุมเครื่องจักร ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 13,000 ขึ้นไป ปทุมธานี
Total 9 lists.