ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด Marketing ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Food Service, อุตสาหกรรม ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.เทคนิคขั้นสูง),เจ้าหน้า... ไม่ระบุ ปทุมธานี
QC Manager ไม่ระบุ ปทุมธานี
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 9 lists.