ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรโยธา 20,000 - 30,000 ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ไม่ระบุ ปทุมธานี
ช่างทั่วไป 9,000 ขึ้นไป ภูเก็ต
Sales Export Representative ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด / พนักงานขายหน่วยรถเครดิต 9,000 - 15,000 ปทุมธานี
Total 9 lists.