ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการแผนกการตลาดและประชาสัมพันธ์ 35,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกเวชระเบียน 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานเสิร์ฟ 9,500 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
แคชเชียร์ 9,500 - 10,500 กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยเภสัชกร 9,500 - 10,500 กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.