ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณภาพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พยาบาลเวชสถิติ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยพยาบาล 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
Internal Auditer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เภสัชกร 25,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.