ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สายตรวจ รับหลายอัตรา ด่วนมาก !!! 13,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sale&Marketing;) ด่วนมาก !!! 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแม่บ้าน จำนวนหลายอัตรา ด่วนมาก!!! 10,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.