ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าพนักงานทำความสะอาด (หัวหน้าแม่บ้าน) ด่วนมาก... 10,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) 9,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.