ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สายตรวจ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.