ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) 9,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้แนะนำคนเข้าทำงานอิสระ (พนักงานทำความสะอาด) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี / การเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สายตรวจ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.