ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประสานงานการฝึกอบรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา 18,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Operation ประสานงาน 16,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Representative 16,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.