ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
มัณฑนากร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าส่วนผลิตงานตกแต่งภายใน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าส่วนออกแบบและประสานงาน (สายงานตกแต่งภายใน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประมาณราคา (งานตกแต่งภายใน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.