ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการบัญชี 15,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานธุรการประสานงานทั่วไป 11,500 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
ธุระกิจระหว่างประเทศ 15,000 - 18,500 กรุงเทพมหานคร
พนักงานบัญชี 16,500 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.