ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประจำแผนก Sterilize (CSSD)สมิติเวชศรีนค... 9,000 - 11,000 กรุงเทพมหานคร
Customer service 9,000 - 11,000 กรุงเทพมหานคร
External Distribution Officer 9,500 - 11,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สรรหา 9,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 55 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |