ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรเครื่องกล 15,000 - 25,000 ภูเก็ต
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 30,000 - 50,000 ภูเก็ต
สมุหบัญชี 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วย ผู้จัดการฝ่ายขาย 17,000 - 20,000 ภูเก็ต
Total 9 lists.