ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 30,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 10,000 - 12,000 เชียงใหม่
Overseas Purchasing Officer 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ (สมุย) 11,000 - 13,000 สุราษฎร์ธานี
ช่างเทคนิคไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง (เชียงราย) 10,000 - 13,000 เชียงราย
Total 15 lists.