ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างเทคนิคเคมี 20,000 - 27,000 ภูเก็ต
Sales Exclusive 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโยธา ควบคุมงานก่อสร้าง 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 30,000 - 50,000 ภูเก็ต
พนักงานบัญชีและการเงิน 15,000 - 25,000 ภูเก็ต
Total 11 lists.