ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขายเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักวิทยาศาสตร์ (เงินเดืิอนตามประสบการณ์) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานทำความสะอาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าพนักงานขาย กทม.และต่างจังหวัด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.