ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัการฝ่ายขายเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าพนักงานขาย กทม.และต่างจังหวัด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถขนส่งและจัดเก็บ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักวิทยาศาสตร์ (เงินเดืิอนตามประสบการณ์) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.