ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
จป.วิชาชีพ (ด่วนมาก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถขนส่งและจัดเก็บ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัการฝ่ายขายเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานฝ่ายบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานทำความสะอาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.