ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
บัญชี การเงิน อาวุโส 20,000 - 26,000 กรุงเทพมหานคร
ธุรการ จัดการ ทั่วไป 12,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
ธุรการ ตลาด อสังหา 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานบัญชี 16,000 - 23,000 กรุงเทพมหานคร
ธุรการ part time ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.