ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการ ภาคสนาม อสังหาริมทรัพย์ 13,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตลาด ภาคสนาม อสังหาริมทรัพย์ 12,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วย ผู้จัดการ ตลาด อสังหาริมทรัพย์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
บัญชี การเงิน อาวุโส 20,000 - 26,000 กรุงเทพมหานคร
ธุรการ ตลาด อสังหาฯ 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.