ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ตลาด ภาคสนาม อสังหาริมทรัพย์ 12,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
ธุรการบัญชี 11,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
บัญชี การเงิน อาวุโส 20,000 - 26,000 กรุงเทพมหานคร
ธุรการ ทั่วไป 12,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
ธุรการ ตลาด อสังหาฯ 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.